باران یعنی تو برگردی... عرصه ی سخن، بس تنگ است! عرصه ی معنی فراخ است! از سخن پیش تر آ ! تا فراخی بینی و، عرصه بینی! هنوز ما را، "اهلیت گفت" نیست، کاشکی، "اهلیت شنودن"، بودی! "تمام- گفتن" ، می باید، و"تمام- شنودن"، بر دل ها، مُهر است، بر زبان ها، مُهر است، بر گوش ها، مُهر است! (شمس تبریزی) اگر کار بر مراد من بودی، و قلم به مراد خود به کاغذ نهادمی، جز تعزیت نامه ها ننوشتمی، (نامه های عین القضاة) از نوشته های همه تنها دوستار آن ام که با خون خود نوشته باشند. با خون بنویس تا بدانی که خون جان است. دریافتن خودن بیگانه نیست: از سرسری خوانان بیزارم روزگاری «جان» خدا بود و سپس انسان شد و اکنون به غوغا بدل می شود... آن که با خون و گزین گویه می نویسد، نخواهد که نوشته هایش را بخوانند، بل میخواهد از بر داشته باشند... (نیچه؛چنین گفت زرتشت) من حقیقت معتقدم که شعر، برداشت هایی از زندگی نیست ، بلکه یکسره خود زندگی است (احمد شاملو) زبان در جمله پایان می پذیرد، ادبیات از آن سوی جمله شروع می شود، رولان بارت هدف در این وبلاگ گردآوری و ارائه شاهکارهای شعر معاصر ایران و جهان می باشد. گزینش اشعار شخصی بوده و می توانست گونه دیگری باشد اما سعی شده اشعاری انتخاب شود که نگاهی نو و حرفی تازه داشته باشند.لازم به ذکر است که این گزینش ها ناصر به هیچ مکتب و یا حلقه ادبی خاص نیست. از شما دوست عزیز خواهشمندم که شعرها را با قید نام شاعر نقل نمائید تا حق مالکیت معنوی افراد حفظ شود. بسیاری از این شعرها(به غیر از شعر شعرای معروف)یا اولین بار است که در فضای مجازی منتشر می شود و یا زیاد شناخته شده نیستند.لذا یکی از اهداف ما شناساندن و معرفی شعر های خوب شاعران جوان است. از تمامی شاعران عزیز جهت ارائه گلچین اشعارشان در وبلاگ دعوت به عمل می آید و پس از گزینش شعر با نام خود شاعر نمایش داده خواهد شد. دوستانی که بر ما محبت بی دریغ دارند میتوانند جهت معرفی وبلاگ آن را با نام "باران یعنی تو بر میگردی..."و یا "حسرت باران" لینک نمایند.اما درهمین جا متواضعانه و با شرمندگی از تمامی دوستان عذرخواهی میکنم و خواهشمندم که تقاضای تبادل لینک نداشته باشند.امیدوارم که این مساله را حمل بر بی ادبی نفرمائید. منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادات مفید شما عزیزان جهت بهبود کار هستیم. ایمیل: baran.hasrat91@gmail.com ارادتمند و دوستدار شما " حسرت باران" سالیان دراز در حسرت خورشید اکنون ترسانیم از روشنایی روز.جمله از فیلم نوستالژیا اثر تارکوفسکی http://asru.mihanblog.com 2017-10-17T23:32:51+01:00 text/html 2017-09-02T01:08:54+01:00 asru.mihanblog.com حسرت باران ابر بهارم برای تو .... http://asru.mihanblog.com/post/115 <div style="text-align: center;"><font color="#009900"><img src="http://killingmysoul.loxblog.com/upload/k/killingmysoul/image/%28girl%29_%281%29.gif" alt="http://killingmysoul.loxblog.com/upload/k/killingmysoul/image/(girl)_(1).gif" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#009900"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#009900"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#009900"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#009900"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#009900"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#009900"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#009900">من مدتی ست ابر بهارم برای تو</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#009900"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#009900">باید ولم کنند ببارم برای تو</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#009900"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#009900">این روزها پر از هیجان تغزّلم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#009900"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#009900">چیزی به جز ترانه ندارم برای تو</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#009900"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#009900">جان من است و جان تو، امروز حاضرم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#009900"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#009900">این را به پای آن بگذارم برای تو</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#009900"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#009900">از حد «دوست دارمت» اعداد عاجزند</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#009900"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#009900">اصلاً نمی شود بشمارم برای تو</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#009900"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#009900">این شهر در کشاکش کوه و کویر و دشت</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#009900"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#009900">دریا نداشت دل بسپارم برای تو</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#009900"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#009900">من ماهی ام تو آب، تو ماهی من آفتاب</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#009900"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#009900">یاری برای من تو و یارم برای تو</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#009900"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#009900">با آن صدای ناز برایم غزل بخوان</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#009900"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#009900">تا وقت مرگ حوصله دارم برای تو</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#009900"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#009900"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#009900"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#009900"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#009900">مهدی فرجی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#009900"><br></font></div><font color="#009900"> </font> text/html 2017-08-12T08:58:12+01:00 asru.mihanblog.com حسرت باران ماجرای من و تو .. http://asru.mihanblog.com/post/114 <div style="text-align: center;"><img src="http://www.amazing.ir/wp-content/uploads/2014/01/Love-2014-www-Amazing-ir-3.gif" alt="عکس عاشقانه متحرک" width="498" vspace="0" hspace="0" height="353" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#FF0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#FF0000">ماجرای من و تو، باور باورها نیست</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#FF0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#FF0000">ماجرایی است که در حافظه ی دنیا نیست &nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#FF0000">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#FF0000">نه دروغیم نه رویا نه خیالیم نه وهم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#FF0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#FF0000">ذات عشقیم که در آینه ها پیدا نیست</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#FF0000">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#FF0000">تو گمی درمن و من درتو گمم - باورکن</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#FF0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#FF0000">جز در این شعر نشان و اثری از ما نیست</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#FF0000">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#FF0000">شب که آرام تر از پلک تو را می بندم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#FF0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#FF0000">بادلم طاقت دیدار تو - تافردا نیست</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#FF0000">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#FF0000">من و تو ساحل و دریای همیم - اما نه!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#FF0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#FF0000">ساحل این قدر که در فاصله با دریا نیست</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#FF0000">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#FF0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#FF0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#FF0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" color="#FF0000">محمدعلی بهمنی</font></div> text/html 2016-04-09T22:50:53+01:00 asru.mihanblog.com حسرت باران فرق دارد معنی تنهایی و تنها شدن http://asru.mihanblog.com/post/2 <span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">شیر هرگز سر نمی کوبد به دیوار حصار</span> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">من&nbsp; همان&nbsp; دیوانه ی&nbsp; دیروزم&nbsp; اما&nbsp; بردبار</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">می توانستم&nbsp; فراموشت&nbsp; کنم&nbsp; اما نشد!</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">زندگی یعنی همین؛ جبری، به نام اختیار</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">□ □</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">مثل تو آیینه ای "من" را نشان من نداد</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">بعد تو من ماندم و دیوارهای بی شمار</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">خوب یا بد،&nbsp; با&nbsp; جنـــون&nbsp; آنی ام&nbsp; سر&nbsp; می کنم</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">لحظه ای در قید و بندم ،لحظه ای بی بند و بار</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">□ □</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">من سر ناسازگــاری دارم&nbsp; و چشمـــان تو</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">جذبه ای دارد که سر را می کشاند پای دار!</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">فرق دارد معنـی تنهایــی و تنهـــا شدن</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">کوه بی فاتح کجا و دشت های بی سوار</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">□ □</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">جای پایت را اگــر چه برفهـــا&nbsp; پوشانده اند</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">جای زخمت ماند، شد آتشفشانی بی قرار</span></p> text/html 2015-11-16T15:02:58+01:00 asru.mihanblog.com حسرت باران رباعی http://asru.mihanblog.com/post/3 <span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">حالا که خیال است نباشد بهتر</span> <p><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">پرواز محــال&nbsp; است&nbsp; نباشد بهتر</span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">ازحال پرندگان زخمـی پیداست</span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">بالی که وبال است نباشد بهتر !</span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">----------------------------</span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">گرد از سر و روی کاروانها پیداست</span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">دلواپسی&nbsp; شگفت جانها پیداست</span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">هروقت که رفتن از سر ناچاریست</span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">اندوه&nbsp; سفر&nbsp; از چمدانها پیداست !</span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">------------------------------</span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">با عشق اگرچه سوی هم آمده ایم</span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">بغضیم کــه در گلـــوی هم آمده ایم</span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">ما چون دو قطار روی یک ریل ولی</span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">افسوس که روبروی هم آمده ایم !</span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">-----------------------------</span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">هرکس که تو را دید پر از عصیان شد</span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">سهمش&nbsp; فقط&nbsp; آوارگی&nbsp; و تاوان شد</span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">بیچاره نسیم راه خود را می رفت</span></p> <span style="font-family: tahoma,arial; font-size: medium;">پیچید میان زلف تــو طوفان شد !</span> text/html 2015-11-09T13:20:02+01:00 asru.mihanblog.com حسرت باران هوایِ داغ ِ بندر کُش http://asru.mihanblog.com/post/13 <span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">هوایِ داغ ِ بندر کُش</span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">دوباره رقص پارو ها</span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">به لَنگر می کِشَم دندان !</span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">کِنار لَنج و جاشو ها</span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">&nbsp;</span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">کِنار دست ِ این شاعر</span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">به قصد دلبری بنشین</span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">من و تو؛ تووی لنگرگاه</span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">بدون ِ روسری بنشین</span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">&nbsp;</span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">کلاغ قصه سَر در گُم</span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">دوباره اول ِ دفتر</span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">دو تا انسانِ معمولی</span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">تو از تهران ، من از بندر</span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">&nbsp;</span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">جنوبِ داغ ِ من، با تو</span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">شمال ِ خوبِ تو، با من</span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">دو تا سگ بسته ای،وحشی</span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">به چشمانت بگو لطفا"!</span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">&nbsp;</span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">حضورت&nbsp; گوشه ی بیداد</span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">روایت های تصویری</span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">به دست فتنه می افتم</span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">در آغوشم که می گیری</span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">&nbsp;</span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">چه حالی می کُنم وقتی</span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">پُر از آشوب و بیدادی</span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">به ویران کَردَنَم بنشین</span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">چقدر ای عشق، خردادی !</span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">&nbsp;</span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">دروغ ِ مَرد ِ شاعر را</span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">تو باید خوب بشناسی</span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">تنت،جمهوریِ مطلق</span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">لبت،اصلِ دموکراسی</span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">&nbsp;</span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">سیاسی می شَوم این بار</span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">به استبداد،بدبینم</span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">بدونِ طرح ِ توجیهی</span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">تو را اینطور می بینم</span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">&nbsp;</span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">تَب ِ دیکتاتوری داری</span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">خود ِ پینوشه در شیلی</span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">دلیل ِ اتفاقات ِ</span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">شروع ِ جنگ ِ تحمیلی</span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">&nbsp;</span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">مخالف بودنم،حتمی ست</span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">به نوعی،بنده،چپ/کوکم</span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">من از این بندر ِ آرام</span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">به تهران ِ تو، مشکوکم</span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">&nbsp;</span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">تو حزب الله لبنانی</span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">&nbsp;وَ چشمان ِ تو بیروت ست</span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">تمام پاچه گیری ها</span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">به سگ های تو مربوط ست!</span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">&nbsp;</span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">به ثبت ِ رسمی ِ محضر</span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">تو قطعا"،معتبر هستی</span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">فلسطین تو خواهم شد</span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">اگر،اشغالگر هستی!</span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">&nbsp;</span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">تو مثل فتح ِ خرمشهر</span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">به دست ِ بوسه ای پنهان</span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">تویی خوشحالی ِ بعد از</span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">شکست ِ حصر ِ آبادان</span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">&nbsp;</span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">هوایِ داغ ِ بندر کُش</span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">تو با من، تووی لنگرگاه</span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">شروع ِ فتنه ای تازه</span><br><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">از آغوش ِ تو، بسم الله</span> text/html 2015-11-09T11:06:08+01:00 asru.mihanblog.com حسرت باران پشت این پنجره باران قشنگی ست گلم http://asru.mihanblog.com/post/4 <div class="CenterPost"> <div class="CenterPost2"> <div><span style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: medium;">پشت این پنجره باران قشنگی ست گلم </span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: medium;">حال من حال پریشان قشنگی ست گلم</span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: medium;">قبل از آنی که بیایی چه کـــویری بودم ...<br></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: medium;">زندگی با تو چه گلدان قشنگی ست گلم<br></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: medium;">سرنوشت من و تو روز ازل تعیین شد ...<br></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: medium;">فال ما داخل فنجان قشنگی ست گلم<br></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: medium;">نوحم از لطف تو بانو ... که تمام عمـــــــرم :<br></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: medium;">(( راه رفتن توی ‌دالان قشنگی )) ست گلم<br></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: medium;">من لامذهب بی دین به تــــــــــو ایمان دارم<br></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: medium;">خیلی این کفر من ایمان قشنگی ست گلم<br></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: medium;">حاضــــــــــرم بندهء چشمان سیاهت باشم<br></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: medium;">توی چشمان تو شیطان قشنگی ست گلم<br></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: medium;">یوسفم ! بوی تو کافی ست مرا ... این دنیا ...<br></span></div> <div>&nbsp;</div> <div><span style="font-family: Tahoma,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: medium;">با حضور تو چه کنعان قشنگی ست گلــــــم</span></div> </div> </div> text/html 2015-10-10T04:08:19+01:00 asru.mihanblog.com حسرت باران بوسه ات مرحله ی پر هیجانی دارد! http://asru.mihanblog.com/post/5 <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">بوسه ات مرحله ی پر هیجــانـی دارد! </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">چشم و ابروت عجب تیر و کمانی دارد!</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">نکند&nbsp; وارث&nbsp; لبـــخند&nbsp; مونالیزایــی! </span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">که لبت مثل لبش، راز نهانی دارد؟</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">هُرم آغوش تو یعنی که خدا هم با تو </span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">گاه گاهی هوس خوشگذرانــی دارد</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">کاش تکلیف مرا چشم تو روشن بکند! </span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">کــه خریدار تـــو بودن چه زبانـــی دارد؟</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">با دوتا بوسه بیا امر به معروف کنیم! </span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">لذتی&nbsp; بیشتر&nbsp; از چشم چرانی دارد</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">بعد آشوب بزرگــی کـــه لبت برپا کرد </span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">چشم تو فتنه ی یک جنگ جهانی دارد!</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">بوسه ات ولولــه انداخته در اندامم </span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">حتم دارم، لبت اکسیر جوانی دارد!</span></p> text/html 2015-07-10T23:10:18+01:00 asru.mihanblog.com حسرت باران عشق از آغاز مشکل بود و آسانش گرفت http://asru.mihanblog.com/post/6 <span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">عشق از آغاز مشکل بود و آسانش گرفت</span> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">تا که در اوج بهاران برگ ریزانش گرفت</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">عمری از گندم نخورد و دانه دانه جمع کرد</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">عشق تو آتش شد و در خرمن جانش گرفت</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">ابرهای تیره را دید و دلش لرزید...باز</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">فالی از دیوان افکار پریشانش گرفت:</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">"یاری اندر کس نمی بینم" غزل را گریه کرد</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">تا به خود آمد دلش از دوستدارانش گرفت</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">پس تو را نوشید و دستت را فشرد و فکر کرد-</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">خوب شد که شوکران از دست جانانش گرفت</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">چند گامی دور شد، اما دلش جامانده بود</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">آخرین ته مانده ی خود را به دندانش گرفت</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">داشت از دیدار چشمان تو برمی گشت که</span></p> <p><span style="font-size: medium; font-family: tahoma,arial;">"محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت"</span></p> text/html 2014-06-25T11:58:30+01:00 asru.mihanblog.com حسرت باران امام زمان در شعر فارسی - مرتضی امیری اسفندقه http://asru.mihanblog.com/post/103 <font color="#333333"> <font size="3"> فروغ‌بخش‌ شب‌ انتظار آمدنی‌ است<br>نگار، آمدنی غمگسار آمدنی‌ است‌<br>به‌ خاک‌ کوچه‌ دیـــدار آب‌ می‌پاشند<br>بخوان‌ ترانه شادی که یار آمدنی‌ است‌<br>ببین چگونه قناری ز شوق می لرزد<br>مترس از شب یلدا ،بهار آمدنی است<br>صدای‌ شیههِ‌ رخشش‌ ظهور می‌آید<br>خبر دهید به‌ یاران‌ سوار آمدنی‌ است‌<br>بس‌ است‌ هرچه‌ پلنگان‌ به‌ ماه‌ خیره‌ شدند<br>یگانه‌ فاتح‌ این‌ کوهسار آمدنی‌ است &nbsp;مرتضی امیری اسفندقه</font> </font> text/html 2014-02-20T16:21:09+01:00 asru.mihanblog.com حسرت باران این مادر خوبِ خیابانی،حالی شبیه حال من دارد http://asru.mihanblog.com/post/14 <font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">این&nbsp; مادر خوبِ خیابانــی ، حالـــی&nbsp; شبیه&nbsp; حال&nbsp; من دارد</font><p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">هر روز می افتد به جان شهر،با شهر جنگِ تن به تن دارد</font></p><p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">زن/سینه مالامال اندوه ست،یک سینه ی خوش فرمِ امروزی</font></p><p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">این روزها هر شاعــری قطعا"، چشمی به چاک پیرهن دارد !</font></p><p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">من ، شاعــرِ یک لا قبایی که ؛ در کوچـــه های شهـر می لولد</font></p><p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">آقا به من چه خواهرت خوب ست،این شاعرِ خوشبخت زن دارد</font></p><p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">زن با خودش هر روز درگیر ست ، زن با خودش هر شب کتک کاری</font></p><p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">این سفره نان می خواهد و یک مَرد،هر شب که قصد زن شدن دارد</font></p><p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">هر شب کتک کاری ست در ذهنم،با شعرهایی که نمی گویم</font></p><p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">باور نمــی کردم ولــی انگار ، این شعـــر هــم دستِ&nbsp; بزن دارد</font></p><p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">زن/مطلقا ممنـوع بی دینی ، من/چای سرد تووی یک سینی</font></p><p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">زن/کوه،بر دوشی که می بینی،یک تیشه دستِ کوهکن دارد</font></p><p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">تووی خیابان بی خدا شاید ...،گاهی حجابت را رعایت کُن</font></p><p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">از این خدا خیری نخواهی دید،وقتی دهان، طعم لجن دارد</font></p><p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">حال بدی دارم که می فهمی،حالی شبیه مادری هرزه</font></p><p><font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="3">این روزها این شاعـــرِ بدبخت ، قصد خرید یک کفن دارد</font> </p>