باران یعنی تو برگردی ... عرصه ی سخن، بس تنگ است! عرصه ی معنی فراخ است! از سخن پیش تر آ ! تا فراخی بینی و، عرصه بینی! هنوز ما را، "اهلیت گفت" نیست، کاشکی، "اهلیت شنودن"، بودی! "تمام- گفتن" ، می باید، و"تمام- شنودن"، بر دل ها، مُهر است، بر زبان ها، مُهر است، بر گوش ها، مُهر است! (شمس تبریزی) اگر کار بر مراد من بودی، و قلم به مراد خود به کاغذ نهادمی، جز تعزیت نامه ها ننوشتمی، (نامه های عین القضاة) از نوشته های همه تنها دوستار آن ام که با خون خود نوشته باشند. با خون بنویس تا بدانی که خون جان است. دریافتن خودن بیگانه نیست: از سرسری خوانان بیزارم روزگاری «جان» خدا بود و سپس انسان شد و اکنون به غوغا بدل می شود... آن که با خون و گزین گویه می نویسد، نخواهد که نوشته هایش را بخوانند، بل میخواهد از بر داشته باشند... (نیچه؛چنین گفت زرتشت) من حقیقت معتقدم که شعر، برداشت هایی از زندگی نیست ، بلکه یکسره خود زندگی است (احمد شاملو) زبان در جمله پایان می پذیرد، ادبیات از آن سوی جمله شروع می شود، رولان بارت هدف در این وبلاگ گردآوری و ارائه شاهکارهای شعر معاصر ایران و جهان می باشد. گزینش اشعار شخصی بوده و می توانست گونه دیگری باشد اما سعی شده اشعاری انتخاب شود که نگاهی نو و حرفی تازه داشته باشند.لازم به ذکر است که این گزینش ها ناصر به هیچ مکتب و یا حلقه ادبی خاص نیست. از شما دوست عزیز خواهشمندم که شعرها را با قید نام شاعر نقل نمائید تا حق مالکیت معنوی افراد حفظ شود. بسیاری از این شعرها(به غیر از شعر شعرای معروف)یا اولین بار است که در فضای مجازی منتشر می شود و یا زیاد شناخته شده نیستند.لذا یکی از اهداف ما شناساندن و معرفی شعر های خوب شاعران جوان است. از تمامی شاعران عزیز جهت ارائه گلچین اشعارشان در وبلاگ دعوت به عمل می آید و پس از گزینش شعر با نام خود شاعر نمایش داده خواهد شد. دوستانی که بر ما محبت بی دریغ دارند میتوانند جهت معرفی وبلاگ آن را با نام "باران یعنی تو بر میگردی..."و یا "حسرت باران" لینک نمایند.اما درهمین جا متواضعانه و با شرمندگی از تمامی دوستان عذرخواهی میکنم و خواهشمندم که تقاضای تبادل لینک نداشته باشند.امیدوارم که این مساله را حمل بر بی ادبی نفرمائید. منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادات مفید شما عزیزان جهت بهبود کار هستیم. ارادتمند و دوستدار شما سالیان دراز در حسرت خورشید اکنون ترسانیم از روشنایی روز.جمله از فیلم نوستالژیا اثر تارکوفسکی http://asru.mihanblog.com 2018-03-17T20:59:18+01:00 text/html 2018-03-01T07:10:21+01:00 asru.mihanblog.com حسرت باران غزلوار http://asru.mihanblog.com/post/129 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">اگر جای مروت نیست با دنیا مدارا کن<br>به جای دلخوری از تنگ بیرون را تماشا کن<br><br>دل از اعماق دریای صدف‌های تهی بردار<br>همین‌جا در کویر خویش مروارید پیدا کن<br><br>چه شوری بهتر از برخورد برق چشم‌ها باهم<br>نگاهش را تماشا کن، اگر فهمید حاشا کن<br><br>من از مرگی سخن گفتم که پیش از مرگ می‌آید<br>به «آه عشق» کاری برتر از اعجاز عیسا کن<br><br>خطر کن! زندگی بی او چه فرقی می‌کند با مرگ<br>به اسم صبر، کم با زندگی امروز و فردا کن<br><br><br><br></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#6600CC"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; _ فاضل نظری _</font></font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div> text/html 2018-02-28T03:14:46+01:00 asru.mihanblog.com حسرت باران سابیر هاکا http://asru.mihanblog.com/post/128 <div align="right"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#990000"><span id="react-root"><span><span></span></span></span></font><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#990000"><span id="react-root"><span><span>اگر روزی بمیرم</span></span></span></font><font size="4" color="#990000"><br><font face="Mihan-Iransans"><span id="react-root"><span><span>تمام کتاب هایی را که دوست دارم</span></span></span></font><br><font face="Mihan-Iransans"><span id="react-root"><span><span>با خودم خواهم برد</span></span></span></font><br><font face="Mihan-Iransans"><span id="react-root"><span><span>قبرم را از عکس کسانی که دوستشان دارم پر خواهم کرد</span></span></span></font><br><font face="Mihan-Iransans"><span id="react-root"><span><span>و خوشحال از اینکه اتاق کوچکی دارم</span></span></span></font><br><font face="Mihan-Iransans"><span id="react-root"><span><span>بی آنکه از آینده وحشتی داشته باشم</span></span></span></font><br><font face="Mihan-Iransans"><span id="react-root"><span><span>دراز می کشم</span></span></span></font><br><font face="Mihan-Iransans"><span id="react-root"><span><span>سیگاری روشن می کنم</span></span></span></font><br><font face="Mihan-Iransans"><span id="react-root"><span><span>و به خاطر همه دخترانی که دوست داشتم در آغوش بگیرم</span></span></span></font><br><font face="Mihan-Iransans"><span id="react-root"><span><span>گریه خواهم کرد</span></span></span></font><br><font face="Mihan-Iransans"><span id="react-root"><span><span>اما درون هر لذت، ترسی بزرگ پنهان شده است</span></span></span></font><br><font face="Mihan-Iransans"><span id="react-root"><span><span>ترس از اینکه</span></span></span></font><br><font face="Mihan-Iransans"><span id="react-root"><span><span>صبح زود کسی شانه ات را تکان بدهد و بگوید :</span></span></span></font><br><font face="Mihan-Iransans"><span id="react-root"><span><span>_ بلند شو سابیر !</span></span></span></font><br><font face="Mihan-Iransans"><span id="react-root"><span><span>باید برویم سر کار .. .</span></span></span></font><br><font face="Mihan-Iransans"><font color="#333333"><span id="react-root"><span><span></span></span></span></font></font></font><font size="4" color="#990000"><font face="Mihan-Iransans"><font color="#333333"><span id="react-root"><span><span><font size="4" color="#990000"><font face="Mihan-Iransans"><font color="#333333"><span id="react-root"><span><span><br>سابیر هاکا<br></span></span></span></font></font></font>| می ترسم بعد از مرگ هم کارگر باشم |<br><br></span></span></span></font></font></font><div align="center"><font size="4" color="#990000"><font face="Mihan-Iransans"><font color="#333333"><span id="react-root"><span><span><img src="http://s9.picofile.com/file/8320557718/exitsign_54_29.jpg" alt="" width="493" vspace="0" hspace="0" height="414" border="0" align="bottom"></span></span></span></font></font></font><br><font size="4" color="#990000"><font face="Mihan-Iransans"><font color="#333333"><span id="react-root"><span><span></span></span></span></font> </font></font></div></div> text/html 2018-02-24T04:35:34+01:00 asru.mihanblog.com حسرت باران هیچ .. http://asru.mihanblog.com/post/126 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans">من که در تنگ برای تو تماشا دارم<br>با چه رویی بنویسم غم دریا دارم؟<br><br>دل پر از شوق رهایی ست، ولی ممکن نیست<br>به زبان آورم آن را که تمنا دارم<br><br>چیستم؟! خاطره ی زخم فراموش شده<br>لب اگر باز کنم با تو سخن ها دارم<br><br>با دلت حسرت هم صحبتی ام هست، ولی<br>سنگ را با چه زبانی به سخن وادارم؟<br><br>چیزی از عمر نمانده ست، ولی می خواهم<br>خانه ای را که فروریخته برپا دارم<br><br><br></font><font size="4" face="Mihan-Iransans">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font size="3" color="#3333FF">&nbsp; _ فاضل نظری _</font></font><br><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br>&nbsp;<br><font color="#3333FF">******</font><br><br>کسی را تاب دیدار سر زلف پریشان نیست<br>چرا آشفته می خواهی خدایا خاطر ما را <br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8320217742/9670656_n.jpg" alt="" width="508" vspace="0" hspace="0" height="477" border="0" align="bottom"></font></div> text/html 2018-02-17T03:00:37+01:00 asru.mihanblog.com حسرت باران درون آینه ها در پی چه می گردی؟! http://asru.mihanblog.com/post/125 <div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8319609584/c2322.jpg" alt="" width="518" vspace="0" hspace="0" height="449" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#666666"><br>درون آینه ها درپی چه می گردی ؟<br>&nbsp;<font color="#993300">بیا ز سنگ بپرسیم</font><br>که از حکایت فرجام ما چه می داند؟ <br><font color="#993300">بیا ز سنگ بپرسیم</font><br>زانکه غیر از سنگ کسی<br>حکایت فرجام را نمی داند<br>همیشه از همه نزدیک تر به ما سنگ است<br>نگاه کن !<br>نگاه ها همه سنگ است و قلب ها همه سنگ<br>چه سنگبارانی ! گیرم گریختی همه عمر<br>کجا پناه بری ؟<br>خانه خدا سنگ است !<br>به قصه های غریبانه ام ببخشایید<br>که من که سنگ صبورم<br>نه سنگم و نه صبور<br>دلی که می شود از غصه تنگ می ترکد<br>چه جای دل؟ که درین خانه سنگ می ترکد در آن مقام که خون از گلوی نای چکد<br>عجب نباشد اگر بغض چنگ می ترکد چنان درنگ به ما چیره شد که سنگ شدیم<br>دلم ازین همه سنگ و درنگ، می ترکد<br><font color="#993300">بیا ز سنگ بپرسیم</font><br>که از حکایت فرجام ما چه می داند<br>از آن که عاقبت کار جام، با سنگ است<br><font color="#993300">بیا ز سنگ بپرسیم</font><br>نه بی گمان همه در زیر سنگ می پوسیم<br>و نامی از ما بر روی سنگ می ماند<br>درون آینه ها<br>در پی چه می گردی...؟!<br><br><br><font color="#000000">_ فریدون مشیری _</font><br><br></font></div> text/html 2018-02-07T09:59:19+01:00 asru.mihanblog.com حسرت باران تو همانی .. http://asru.mihanblog.com/post/124 <div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://s8.picofile.com/file/8318804868/24149088_n.jpg" alt="" width="511" vspace="0" hspace="0" height="393" border="0" align="bottom"></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font></div><p align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></p><p align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">تو همانی که دلم لک زده لبخندش را</font></p><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font></div><p align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">او که هرگز نتوان یافت همانندش را</font></p><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font></div><p align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font></div><p align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">منم آن شاعر دلخون که فقط خرج تو کرد </font></p><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font></div><p align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">غزل و عاطفه و روح هنرمندش را</font></p><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font></div><p align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font></div><p align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">از رقیبان کمین کرده عقب می ماند</font></p><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font></div><p align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">هر که تبلیغ کند خوبی دلبندش را</font></p><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font></div><p align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font></div><p align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">مثل آن خواب بعید است ببیند دیگر</font></p><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font></div><p align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">هر که تعریف کند خواب خوشایندش را</font></p><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font></div><p align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font></div><p align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">مادرم بعد تو هی حال مرا می پرسد</font></p><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font></div><p align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">مادرم تاب ندارد غم فرزندش را</font></p><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font></div><p align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font></div><p align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">عشق با اینکه مرا تجزیه کرده است به تو</font></p><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font></div><p align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">به تو اصرار نکرده است فرایندش را</font></p><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font></div><p align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font></div><p align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">قلب من موقع اهدا به تو ایراد نداشت</font></p><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font></div><p align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">مشکل از توست اگر پس زده پیوندش را</font></p><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font></div><p align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font></div><p align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">حفظ کن این غزلم را که به زودی شاید </font></p><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font></div><p align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">بفرستند رفیقان به تو این بندش را <br></font></p><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font></div><p align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font></p><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font></div><p align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">منم آن شیخ سیه روز که در آخر عمر</font></p><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font></div><p align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">لای موهای تو گم کرد خداوندش را</font></p><p align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></p><p align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#3333FF"><br></font></font></p><p align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#3333FF">کاظم بهمنی</font><br></font></p><font size="2"> </font> text/html 2018-01-25T04:48:40+01:00 asru.mihanblog.com حسرت باران مرا ... http://asru.mihanblog.com/post/121 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900"><span itemprop="description">مرا با برکه ام</span></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900"><span itemprop="description"> تنها گذار</span></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900"><span itemprop="description"> دریا </span></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900"><span itemprop="description"> ارمغانِ تو</span></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900"><span itemprop="description"> بگو...</span></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900"><span itemprop="description"> جوی حقیری</span></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900"><span itemprop="description"> آرزوی </span></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900"><span itemprop="description"> رود</span></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900"><span itemprop="description"> باخود</span></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900"><span itemprop="description"> داشت...</span></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900"><span itemprop="description"> </span></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900"><span itemprop="description"> </span></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900"><span itemprop="description"> </span></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900"><span itemprop="description"> </span></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900"><span itemprop="description"> تمامیِ نوشته هایم تقدیم</span></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900"><span itemprop="description"> به رفیقم</span></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900"><span itemprop="description"> رفیقی در درونم</span></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900"><span itemprop="description"> کسی که هم هست </span></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900"><span itemprop="description"> و هم نیست</span></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900"><span itemprop="description"> در یک جمله:</span></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900"><span itemprop="description"> رفیقم من است</span></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900"><span itemprop="description"> و من رفیقم هستم</span></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900"><span itemprop="description"> و دیگر هیچ...</span></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900"><span itemprop="description"></span></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900"><span itemprop="description"></span></font></div> text/html 2017-11-13T03:02:12+01:00 asru.mihanblog.com حسرت باران دلم گرفته http://asru.mihanblog.com/post/119 <font class="text4" color="#333399"><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak">ﺩِﻟـَﻢ ﮔِﺮِﻓﺘـِـﻪ ﺍَﺳـﺖ...!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak">ﯾــﺎ ﺩِﻟـﮕﯿــﺮَﻡ...!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak">ﯾـﺎ ﺷﺎﯾَـﺪ ﻫَـﻢ ﺩِﻟَـﻢ ﮔﯿـﺮ ﺍَست...!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak">ﻧِﻤــﯽ ﺩﺍﻧَــﻢ...!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak">ﺍًﺻـﻼًًً ﻫﯿـچﻭَﻗـﺖ ﻓَــﺮﻕِ ﺑِﯿــﻦِ ﺍﯾﻨــﻬﺎ ﺭﺍ ﻧَﻔَﻬـﻤﯿــﺪَﻡ...!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak">ﻓِﻘَـﻂ ﻣـﯽ ﺩﺍﻧَـﻢ ﺩِﻟَـﻢ ﯾِـﮏ ﺟـﻮﺭﯼ ﻣـﯽ ﺷَـﻮَﺩ...!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak">ﺟــﻮﺭﯼ ﮐِـﻪ ﻣِﺜــﻞِ ﻫَﻤﯿــﺸِـﻪ ﻧﯿــﺴـﺖ...!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak">ﺩٍﻟًـﻢ ﮐِـﻪ ﺍﯾﻨـﻄــﻮﺭ ﻣـﯽ ﺷَـﻮَﺩ...!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak">ﻏُﺼِّـﻪ ﻫـﺎﯼِ ﺧــﻮﺩَﻡ ﮐِـﻪ ﻫـﯿﭻ...!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak">ﻏُﺼِّـﻪ ﯼِ ﻫَﻤِــﻪ ﯼِ ﺩُﻧﯿــﺎ ﻣـﯽ ﺷَـﻮَﺩ ﻏُﺼِّـﻪ ﯼِ ﻣَـن...&nbsp; !</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></div></font><font color="#333399"> </font> text/html 2017-11-06T17:01:55+01:00 asru.mihanblog.com حسرت باران تو را گم می كنم هر روز و پیدا می كنم هر شب http://asru.mihanblog.com/post/118 <font class="text4" color="#993300"><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">تو را گم می كنم هر روز و پیدا می كنم هر شب&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">بدین سان خواب ها را با تو زیبا می كنم هر شب</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">تبی این گاه را چون كوه سنگین می كند آن گاه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">چه آتش ها كه در این كوه برپا می كنم هر شب</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">تماشایی است پیچ و تاب آتش ها، خوشا بر من</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">كه پیچ و تاب آتش را تماشا می كنم هر شب</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">مرا یك شب تحمل كن كه تا باور كنی ای دوست</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">چگونه با جنون خود مدارا می كنم هر شب</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">چنان دستم تهی گردیده از گرمای دست تو</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">كه این یخ كرده را از بی كسی، ها می كنم هر شب</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">تمام سایه ها را می كشم بر روزن مهتاب</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">حضورم را ز چشم شهر حاشا می كنم هر شب</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">دلم فریاد می خواهد ولی در انزوای خویش</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">چه بی آزار با دیوار نجوا می كنم هر شب</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">كجا دنبال مفهومی برای عشق می گردی؟</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">كه من این واژه را تا صبح معنا می كنم هر شب</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#FF0000">محمدعلی بهمنی</font></div></font><font color="#993300"> </font> text/html 2017-11-03T15:51:36+01:00 asru.mihanblog.com حسرت باران با هیچكس بجز تو نسنجیده ام تو را .. http://asru.mihanblog.com/post/117 <font class="text4"><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">با تیشه ی خیـــــــال تراشیده ام تو را&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">در هر بتی كه ساخته ام دیده ام تو را</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">از آسمــان بــه دامنـــــــــم افتاده آفتاب؟&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">یا چون گل از بهشت خدا چیده ام تو را</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">هر گل به رنگ و بوی خودش می دمد به باغ&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">من از تمــــام گلهـــــــا بوییده ام تـــــــــــو را</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">رویای آشنای شب و روز عمــــر من!&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">در خوابهای كودكی ام دیده ام تو را</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">از هــــر نظر تــــــــو عین پسند دل منی&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">هم دیده، هم ندیده، پسندیده ام تو را</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">زیباپرستیِ دل من بی دلیل نیست&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">زیـــرا به این دلیل پرستیده ام تو را</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">با آنكه جـز سكوت جوابم نمی دهی&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">در هر سؤال از همه پرسیده ام تو را</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">از شعر و استعـــاره و تشبیه برتــــری&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">با هیچكس بجز تو نسنجیده ام تو را</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">قیصر امین پور</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/lj1c_2_8_3765638754.jpg" alt="http://uupload.ir/files/lj1c_2_8_3765638754.jpg" width="504" vspace="0" hspace="0" height="354" border="0" align="bottom"></div> <br><br> </font> text/html 2017-10-26T11:02:07+01:00 asru.mihanblog.com حسرت باران به دیدارم بیا هر شب .. http://asru.mihanblog.com/post/116 <font class="text4"><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">به دیدارم بیا هر شب،&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">در این تنهایی ِ تنها و تاریک ِ خدا مانند</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">دلم تنگ است&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">بیا ای روشن، ای روشن‌تر از لبخند</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">شبم را روز کن در زیر سرپوش سیاهی‌ها</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">دلم تنگ است</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">بیا بنگر، چه غمگین و غریبانه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">در این ایوان سرپوشیده، وین تالاب مالامال</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">دلی خوش کرده‌ام با این پرستوها و ماهی‌ها</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">و این نیلوفر آبی و این تالاب مهتابی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">بیا ای همگناه ِ من درین برزخ</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">بهشتم نیز و هم دوزخ</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">به دیدارم بیا، ای همگناه، ای مهربان با من</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">که اینان زود می‌پوشند رو در خواب‌های بی گناهی‌ها</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">و من می‌مانم و بیداد بی خوابی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">در این ایوان سرپوشیدهٔ متروک</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">شب افتاده ست و در تالاب ِ من دیری ست</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">که در خوابند آن نیلوفر آبی و ماهی‌ها، پرستوها</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">بیا امشب که بس تاریک و تن‌هایم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">بیا ای روشنی، اما بپوشان روی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">که می‌ترسم ترا خورشید پندارند</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">و می‌ترسم همه از خواب برخیزند</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">و می‌ترسم همه از خواب برخیزند</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">و می‌ترسم که چشم از خواب بردارند</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">نمی‌خواهم ببیند هیچ کس ما را</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">نمی‌خواهم بداند هیچ کس ما را</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">و نیلوفر که سر بر می‌کشد از آب</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">پرستوها که با پرواز و با آواز</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">و ماهی‌ها که با آن رقص غوغایی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">نمی‌خواهم بفهمانند بیدارند</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">شب افتاده ست و من تنها و تاریکم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">و در ایوان و در تالاب من دیری ست در خوابند</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">پرستوها و ماهی‌ها و آن نیلوفر آبی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">بیا ای مهربان با من!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">بیا ای یاد مهتابی!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">اخوان ثالث<br><br></font><font class="text4"><div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/cnpe_98wp_photo_2017-08-28_00-25-32.jpg" alt="http://uupload.ir/files/cnpe_98wp_photo_2017-08-28_00-25-32.jpg" width="490" vspace="0" hspace="0" height="586" border="0" align="bottom"></div> <br><br> </font></div></font>