باران یعنی تو برگردی . . . عرصه ی سخن، بس تنگ است! عرصه ی معنی فراخ است! از سخن پیش تر آ ! تا فراخی بینی و، عرصه بینی! هنوز ما را، "اهلیت گفت" نیست، کاشکی، "اهلیت شنودن"، بودی! "تمام- گفتن" ، می باید، و"تمام- شنودن"، بر دل ها، مُهر است، بر زبان ها، مُهر است، بر گوش ها، مُهر است! (شمس تبریزی) اگر کار بر مراد من بودی، و قلم به مراد خود به کاغذ نهادمی، جز تعزیت نامه ها ننوشتمی، (نامه های عین القضاة) از نوشته های همه تنها دوستار آن ام که با خون خود نوشته باشند. با خون بنویس تا بدانی که خون جان است. دریافتن خودن بیگانه نیست: از سرسری خوانان بیزارم روزگاری «جان» خدا بود و سپس انسان شد و اکنون به غوغا بدل می شود... آن که با خون و گزین گویه می نویسد، نخواهد که نوشته هایش را بخوانند، بل میخواهد از بر داشته باشند... (نیچه؛چنین گفت زرتشت) من حقیقت معتقدم که شعر، برداشت هایی از زندگی نیست،بلکه یکسره خود زندگی است (احمد شاملو) زبان در جمله پایان می پذیرد، ادبیات از آن سوی جمله شروع می شود، رولان بارت هدف در این وبلاگ گردآوری و ارائه شاهکارهای شعر معاصر ایران و جهان می باشد. گزینش اشعار شخصی بوده و می توانست گونه دیگری باشد اما سعی شده اشعاری انتخاب شود که نگاهی نو و حرفی تازه داشته باشند.لازم به ذکر است که این گزینش ها ناصر به هیچ مکتب و یا حلقه ادبی خاص نیست. از شما دوستان عزیز خواهشمندم که شعرها را با قید نام شاعر نقل نمائید تا حق مالکیت معنوی افراد حفظ شود. بسیاری از این شعرها(به غیر از شعر شعرای معروف)یا اولین بار است که در فضای مجازی منتشر می شود و یا زیاد شناخته شده نیستند.لذا یکی از اهداف ما شناساندن و معرفی شعر های خوب شاعران جوان است. از تمامی شاعران عزیز جهت ارائه گلچین اشعارشان در وبلاگ دعوت به عمل می آید و پس از گزینش شعر با نام خود شاعر نمایش داده خواهد شد. دوستانی که بر ما محبت بی دریغ دارند میتوانند جهت معرفی وبلاگ آن را با نام "باران یعنی تو بر میگردی..."و یا "حسرت باران" لینک نمایند.اما درهمین جا متواضعانه و با شرمندگی از تمامی دوستان عذرخواهی میکنم و خواهشمندم که تقاضای تبادل لینک نداشته باشند.امیدوارم که این مساله را حمل بر بی ادبی نفرمائید. منتظر نظرات ، پیشنهادات و انتقادات مفید شما عزیزان جهت بهبود کار هستیم. ارادتمند و دوستدار شما baran.hasrat97@gmail.com سالیان دراز در حسرت خورشید اکنون ترسانیم از روشنایی روز جمله از فیلم نوستالژیا اثر تارکوفسکی ___________________ صبورانه در انتظار زمان بمان،هر چیزی در زمان خود رخ می دهد،حتی اگر باغبان، باغش را غرق آب کند. درختان خارج از فصل خود،میوه نمی دهند! لا تخافوا از خدا نشنیده ای...پس چه خود را ایمن و خوش دیده ای در بدترین ما آنقدر خوبی هست و در بهترین ما آنقدر بدی هست که هیچ یک از ما را شایسته نیست که از دیگران عیب جوبی کنیم ! http://asru.mihanblog.com 2018-05-21T11:51:46+01:00 text/html 2018-05-11T16:51:21+01:00 asru.mihanblog.com حسرت باران شعر هر روز از کتاب آتایا http://asru.mihanblog.com/post/139 <font size="4" face="Mihan-Koodak">دلم هر روز می‌گیرد،شرایط تلخ و بحرانی است</font><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></div><div style="text-align: justify;" align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></div><div style="text-align: justify;" align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هوای خانه را دارم،اگرچه رو به ویرانی است</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></div><div style="text-align: justify;" align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></div><div style="text-align: justify;" align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak">از این تصویر می‌رفتم،اگر او چشم برمی‌داشت</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></div><div style="text-align: justify;" align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></div><div style="text-align: justify;" align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چه می‌خواهد بیابانی که در آیینه زندانی است</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></div><div style="text-align: justify;" align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></div><div style="text-align: justify;" align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak">نگاهت را بدزد از من،چه از این خاک می‌خواهی؟</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></div><div style="text-align: justify;" align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></div><div style="text-align: justify;" align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; که هر بذری بریزی،حاصلش عمری پشیمانی است</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></div><div style="text-align: justify;" align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></div><div style="text-align: justify;" align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak">درونم برف می‌گیرد،دلم قندیل می‌بندد</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></div><div style="text-align: justify;" align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></div><div style="text-align: justify;" align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; روانم زیر پوتین ابر مردی زمستانی است</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></div><div style="text-align: justify;" align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></div><div style="text-align: justify;" align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak">قدم در من نزن موهایت از هم باز خواهد شد</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></div><div style="text-align: justify;" align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></div><div style="text-align: justify;" align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; که امشب نیز اقلیمم،دماوندی است،طوفانی است</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></div><div style="text-align: justify;" align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></div><div style="text-align: justify;" align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak">در عمق کوچ تا مردم،به قدری برف باریده</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></div><div style="text-align: justify;" align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></div><div style="text-align: justify;" align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; که دیگر هیچ ردی از کسی در کوچه پیدا نیست</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></div><div style="text-align: justify;" align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></div><div style="text-align: justify;" align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak">اگرچه برف زیبا می‌شود،وقتی که انبوه است</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></div><div style="text-align: justify;" align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></div><div style="text-align: justify;" align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ولی این‌طور زیباتر شدن هم هیچ زیبا نیست</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></div><div style="text-align: justify;" align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></div><div style="text-align: justify;" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Koodak">خداحافظ،خداحافظ،که بهمن خیز می‌گیرد</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></div><div style="text-align: justify;" align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> </font></div><div align="right"><font size="4" face="Mihan-Koodak">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; غزل از کار می‌افتد،طپیدن‌های پایانی است</font><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br><br><br></font></div><font size="4" face="Mihan-Koodak"><br><br><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#CC66CC">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; " علیرضا آذر"</font></b><br> </font> text/html 2018-05-08T20:51:21+01:00 asru.mihanblog.com حسرت باران می پرسی تنهایی؟ http://asru.mihanblog.com/post/140 <font size="4" color="#663366" face="Mihan-Koodak">می‌پرسی تنهایی؟ <br> تنهایم<br> تنها<br> مثلِ هواپیمایی که گیج می‌زند آن بالا<br> وصل نمی‌شود تماسش با برجِ مراقبت<br> مثلِ هواپیمایی که آماده‌ی فرود است روی اقیانوس <br> می‌‌پرسی تنهایی؟ <br> تنهایم<br> تنها<br> مثلِ زنی که همه‌ی روز پشتِ فرمان است و<br> شهرهای کوچک را می‌بیند و<br> فکر‌ می‌کند بماند آن‌جا<br> زندگی کند آن‌جا<br> بمیرد آن‌جا<br> <br> تنهایم<br> تنها<br> مثلِ کسی که از خانه بیرون می‌زند بی‌هوا<br> و سردیِ شهر نفسش را می‌بُرد<br> مثلِ کسی که بیدار می‌شود از خواب و<br> می‌بیند خانه خالی‌ست<br> مثلِ قایقی که به ساحل می‌رسد امّا<br> خبری از صاحبش نیست<br> مثلِ یخی که مانده گوشه‌ی قایق و<br> آب شده است زیرِ آفتاب<br> مثلِ قایقی که می‌داند عاقبتش سوختن در آتش است <br> می‌پرسی تنهایی؟<br> <br><br><font color="#993300">"&nbsp; آدرین ریچ&nbsp; -&nbsp; ترجمه‌ی محسن آزرم "</font><br><br></font><font size="4" color="#663366" face="Mihan-Koodak"><br></font><div align="center"><font size="4" color="#663366" face="Mihan-Koodak"><img src="http://s9.picofile.com/file/8325827592/75507.jpg" alt="" width="572" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="364"></font></div><font size="4" color="#663366" face="Mihan-Koodak"> </font> text/html 2018-05-08T19:03:19+01:00 asru.mihanblog.com حسرت باران قطعه ! http://asru.mihanblog.com/post/138 <font face="Mihan-Nassim"> </font><p dir="rtl" style="text-align: right; line-height: 22px; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><font size="5" face="Mihan-Koodak"><span style="line-height: 26px;" lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; ">این شهر . . . شهر قصه های مادر بزرگ نیست .. که زیبا و آرام باشد</span></span></font></p><p dir="rtl" style="text-align: right; line-height: 22px; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><font size="5" face="Mihan-Koodak"><span style="line-height: 26px;" lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; ">آسمانش را هرگز آبی ندیده ام ... من از اینجا خواهم رفت و فرقی هم نمی کند</span></span></font></p><p dir="rtl" style="text-align: right; line-height: 22px; unicode-bidi: embed; direction: rtl; "><font size="5" face="Mihan-Koodak"><span style="line-height: 26px;" lang="AR-SA"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; ">که فانوسی داشته باشم یا نه ... <font color="#FF0000">کسی که می گریزد از گم شدن نمی ترسد.</font></span></span></font></p><font face="Mihan-Nassim"><font size="5"><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#990000"><font size="2"><font size="5"> " رسول یونان "</font><br><br></font></font></font><div align="center"><font color="#990000" face="Mihan-Nassim"><font size="2"><img src="http://s9.picofile.com/file/8325681776/68945.jpg" alt="" width="494" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="352"></font></font><font face="Mihan-Nassim"><br></font></div><font face="Mihan-Nassim"> </font> text/html 2018-05-07T11:42:45+01:00 asru.mihanblog.com حسرت باران شاخه های یاس و مریم ... http://asru.mihanblog.com/post/135 <div align="center"><font size="3" color="#999900" face="Mihan-Iransans">پس شاخه‌های یاس و مریم فرق دارند</font><font size="3" color="#999900"><br><font face="Mihan-Iransans"> آری! اگر بسیار اگر کم فرق دارند</font><br><br><font face="Mihan-Iransans"> شادم تصور می‌کنی وقتی ندانی</font><br><font face="Mihan-Iransans"> لبخندهای شادی و غم فرق دارند</font><br><br><font face="Mihan-Iransans"> برعکس می‌گردم طواف خانه‌ات را</font><br><font face="Mihan-Iransans"> دیوانه‌ها آدم به آدم فرق دارند</font><br><br><font face="Mihan-Iransans"> من با یقین کافر، جهان با شک مسلمان</font><br><font face="Mihan-Iransans"> با این حساب اهل جهنم فرق دارند</font><br><br><font face="Mihan-Iransans"> بر من به چشم کشته عشقت نظر کن</font><br><font face="Mihan-Iransans"> پروانه‌های مرده با هم فرق دارند<br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8325678426/3423_b.jpg" alt="" width="425" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="437"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8325678484/b.jpg" alt="" width="424" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="487"><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8325678526/342.jpg" alt="" width="431" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="309"><br></font><font face="Mihan-Iransans"> </font></font></div> text/html 2018-05-02T09:24:25+01:00 asru.mihanblog.com حسرت باران حس زندگی و امید http://asru.mihanblog.com/post/134 <div align="center"><font size="4" color="#666600" face="Mihan-Iransans"><img src="http://s8.picofile.com/file/8325183426/beautiful_rain_flowers_girl_storm_umbrella_079844.jpg" alt="" width="418" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="281"><br><br>باران لطافتی از زلالیست </font><font color="#666600"><br><font size="4" face="Mihan-Iransans"> بارشی زنده بر مرده ی خاکیست </font><br><font size="4" face="Mihan-Iransans"> باران وقت دلدادگیست <br><br></font><font size="4" face="Mihan-Iransans"> رویش گل و گیاه زندگیست </font><br><font size="4" face="Mihan-Iransans"> باران نم نم رویایست </font><br><font size="4" face="Mihan-Iransans"> جاری بر گونه های اشکیست <br><br></font><font size="4" face="Mihan-Iransans"> باران پیوند زندگیست </font><br><font size="4" face="Mihan-Iransans"> پایان جدایی و تنهایست</font><br><font size="4" face="Mihan-Iransans"> باران شستن دنیایست<br>&nbsp;</font><br><font size="4" face="Mihan-Iransans"> که پر از زشتی و پلیدیست<br></font><font size="4" face="Mihan-Iransans">باران زلال چشمانیست </font><br><font size="4" face="Mihan-Iransans"> دوخته بر جادهای انتظاریست <br><br></font><font size="4" face="Mihan-Iransans"> باران شوق معشوقیست </font><br><font size="4" face="Mihan-Iransans"> در گرمای آغوش عاشقیست </font><br><font size="4" face="Mihan-Iransans"> باران کم کم قطره هایست <br><br></font><font size="4" face="Mihan-Iransans"> جمع در انبوه آبهای دنیایست </font><br><font size="4" face="Mihan-Iransans"> باران بر همه ی زندگیست </font><br><font size="4" face="Mihan-Iransans"> رحمت بی انتهای ایزدیست<br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8325183976/519.jpg" alt="" width="482" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="342"><br></font></font></div> text/html 2018-05-01T08:30:31+01:00 asru.mihanblog.com حسرت باران به مویی بسته صبرم http://asru.mihanblog.com/post/133 <div align="center"><font size="3" color="#990000" face="Mihan-Iransans">به مویی بسته صبرم ، نغمه ی تارست پنداری</font><font color="#990000"><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">دلم از هیچ می رنجد ، دل یارست پنداری</font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font><br><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">به تحریک نسیمی خاطرم آشفته می گردد</font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">به خود رایی سر زلفین دلدارست پنداری</font><br><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font><br><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">نه پندم می دهد سودی ، نه کارم راست بهبودی</font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">دلی دارم که هر امسال او پارست پنداری</font><br><br><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">ننوشم تا قدح برمن دری از غیب نگشاید</font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">کلید روزنم در دست خمّا رست پنداری</font><br><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">چنانم با سر زلف صنم سر رشته محكم شد</font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">كه رگ های تنم پیوند زنّارست پنداری</font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font><br><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">به نوعی طعن مردم را هدف گشتم كه دامانم</font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">زسنگ كودكان دامان كهسارست پنداری</font><br><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font><br><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">فلك را دیده ها بر هم نمی آید شب از كینم</font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">چنان هشیار می خوابد كه بیدارست پنداری</font><br><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font><br><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">غم خونخوار نوعی در قفای جانم افتاده</font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">كه اورا در جهان بامن همین كارست پنداری</font><br><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font><br><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">" نظیری " بوالعجب شیرین ونازك نكته می آری</font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">تو را شكر به خرمن ، گل به خروارست پنداری</font></font><br><br><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp; <br><font color="#000099">مولانا نظیر نیشابوری&nbsp; </font></font><br></div> text/html 2018-04-16T08:14:12+01:00 asru.mihanblog.com حسرت باران بچه که بودیم . . . http://asru.mihanblog.com/post/132 <div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://s9.picofile.com/file/8323815650/mama_10033.jpg" alt="" width="466" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="301"></font><br></div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-IransansBold">شاید ما به سرعت از بچگیمون دور شدیم، کوچیک که بودیم چه دلهای بزرگی داشتیم؛<br><br>حالا که بزرگیم با چه دلهای کوچیکی؛ کاش دلامون به بزرگی بچگی بود.<br><br>کاش برای حرف زدن نیازی به صحبت کردن نداشتیم، کاش برای حرف زدن فقط نگاه کافی بود،<br><br>کاش قلب ها در چهره بود…<br><br>حالا اگر فریاد هم بزنیم کسی نمی فهمه و ما به همین سکوت دل خوش کرده ایم<br><br>اما یک سکوت پُر بهتر از فریاد تو خالیست<br><br>سکوتی رو که یک نفر بفهمه بهتر از هزار فریادیست که هیچ کس نفهمه<br><br>سکوتی که سرشار از ناگفته هاست<br><br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br><br>.<br>.<br><br>بچه که بودیم بچه بودیم؛<br><br>بزرگ که شدیم ... بزرگ که نشدیم هیچ، دیگه همون بچهه هم نیستیم !<br></font><br><br></font><div align="center"><br></div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br><br><br><br></font><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><font color="#3333FF"><a href="http://s9.picofile.com/file/8323815426/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D9%84%D9%88.mp4.html" target="_blank" title="">(با صدای خانم آغداشلو بشنویم ..! ) download</a></font></b> </font></div> text/html 2018-04-07T06:11:26+01:00 asru.mihanblog.com حسرت باران هم نوا با باران http://asru.mihanblog.com/post/130 <font face="Mihan-Iransans"><font size="3">شاه شــطرنج منی با رخ مـاهت چه کنم؟<br>با سپید دل و چشمان سیاهت چــه کنم؟<br><br>تا ابد در دلی و گاه به گاهی دیده ...<br>با دل و دیده و این گاه به گاهت چه کـنم؟<br><br>پادشاهی به جمال و رخ و اوصاف کمال ...<br>من و یک عالمه اوصاف سپاهت چه کنم؟<br><br>عالمی خاطر چشمان تو را می خـواهند ...<br>من و یک لشکری از خاطره خواهت چه کنم؟<br><br>بزم خورشیدی و کس طاقت رخسارت نیست ...<br>در سحر با طپش صبح "پگاهت"چه کــنم؟<br><br>در کلاس ادبت ســائل جامی غـــزلیم ...<br>جز تــمنا به صف درگه شاهت چه کــنم؟<br><br>دل به دریا زدگان بـــیم ز طوفان دارند ...<br>صخره سان،گر نکنم تکیه پـناهت چه کنم؟<br><br>برادر یوسـفم و دامن صحرا هـمه گرگ آلود است ...<br>گر پناهم نشود گوشه ء چاهت چه کنم؟<br><br>روزها رفته و در فاصله هایت قرنیست...<br>من و این روز و شب و هفته و ماهت چه کنم؟<br>&nbsp;<br>جامی از چـشمه وصل تو بهشت است ولی ...<br>دوزخم با عطش بار گـناهت چه کنم؟<br><br>رخ مهـتاب تو در آینهء ماه افـتاد ...<br>با چنین جلوه بیایم سر راهت چه کنم؟</font><br><br>&nbsp;<br><font color="#000099">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; _حسین علی دلجویی_<br><br><br></font></font><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><font color="#000099"><img src="http://s9.picofile.com/file/8323139792/slde3e.jpg" alt="" width="417" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="248"></font></font><br></div> text/html 2018-03-01T10:40:21+01:00 asru.mihanblog.com حسرت باران غزلوار http://asru.mihanblog.com/post/129 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">اگر جای مروت نیست با دنیا مدارا کن<br>به جای دلخوری از تنگ بیرون را تماشا کن<br><br>دل از اعماق دریای صدف‌های تهی بردار<br>همین‌جا در کویر خویش مروارید پیدا کن<br><br>چه شوری بهتر از برخورد برق چشم‌ها باهم<br>نگاهش را تماشا کن، اگر فهمید حاشا کن<br><br>من از مرگی سخن گفتم که پیش از مرگ می‌آید<br>به «آه عشق» کاری برتر از اعجاز عیسا کن<br><br>خطر کن! زندگی بی او چه فرقی می‌کند با مرگ<br>به اسم صبر، کم با زندگی امروز و فردا کن<br><br><br><br></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#6600CC"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; _ فاضل نظری _</font></font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div> text/html 2018-02-28T06:44:46+01:00 asru.mihanblog.com حسرت باران سابیر هاکا http://asru.mihanblog.com/post/128 <div align="right"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#990000"><span id="react-root"><span><span></span></span></span></font><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#990000"><span id="react-root"><span><span>اگر روزی بمیرم</span></span></span></font><font size="4" color="#990000"><br><font face="Mihan-Iransans"><span id="react-root"><span><span>تمام کتاب هایی را که دوست دارم</span></span></span></font><br><font face="Mihan-Iransans"><span id="react-root"><span><span>با خودم خواهم برد</span></span></span></font><br><font face="Mihan-Iransans"><span id="react-root"><span><span>قبرم را از عکس کسانی که دوستشان دارم پر خواهم کرد</span></span></span></font><br><font face="Mihan-Iransans"><span id="react-root"><span><span>و خوشحال از اینکه اتاق کوچکی دارم</span></span></span></font><br><font face="Mihan-Iransans"><span id="react-root"><span><span>بی آنکه از آینده وحشتی داشته باشم</span></span></span></font><br><font face="Mihan-Iransans"><span id="react-root"><span><span>دراز می کشم</span></span></span></font><br><font face="Mihan-Iransans"><span id="react-root"><span><span>سیگاری روشن می کنم</span></span></span></font><br><font face="Mihan-Iransans"><span id="react-root"><span><span>و به خاطر همه دخترانی که دوست داشتم در آغوش بگیرم</span></span></span></font><br><font face="Mihan-Iransans"><span id="react-root"><span><span>گریه خواهم کرد</span></span></span></font><br><font face="Mihan-Iransans"><span id="react-root"><span><span>اما درون هر لذت، ترسی بزرگ پنهان شده است</span></span></span></font><br><font face="Mihan-Iransans"><span id="react-root"><span><span>ترس از اینکه</span></span></span></font><br><font face="Mihan-Iransans"><span id="react-root"><span><span>صبح زود کسی شانه ات را تکان بدهد و بگوید :</span></span></span></font><br><font face="Mihan-Iransans"><span id="react-root"><span><span>_ بلند شو سابیر !</span></span></span></font><br><font face="Mihan-Iransans"><span id="react-root"><span><span>باید برویم سر کار .. .</span></span></span></font><br><font face="Mihan-Iransans"><font color="#333333"><span id="react-root"><span><span></span></span></span></font></font></font><font size="4" color="#990000"><font face="Mihan-Iransans"><font color="#333333"><span id="react-root"><span><span><font size="4" color="#990000"><font face="Mihan-Iransans"><font color="#333333"><span id="react-root"><span><span><br>سابیر هاکا<br></span></span></span></font></font></font>| می ترسم بعد از مرگ هم کارگر باشم |<br><br></span></span></span></font></font></font><div align="center"><font size="4" color="#990000"><font face="Mihan-Iransans"><font color="#333333"><span id="react-root"><span><span><img src="http://s9.picofile.com/file/8320557718/exitsign_54_29.jpg" alt="" width="493" vspace="0" hspace="0" height="414" border="0" align="bottom"></span></span></span></font></font></font><br><font size="4" color="#990000"><font face="Mihan-Iransans"><font color="#333333"><span id="react-root"><span><span></span></span></span></font> </font></font></div></div>